Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища и обслужващи звена и на педагогическите специалисти в...

С проекта на Постановление се предлага одобряване на допълнителни трансфери за 2015 г. в размер на 4 251 329 лв. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена и на педагогическите специалисти в обслужващите звена.

Така се осигурява необходимият финансов ресурс, съгласно разпоредбите на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 1 от 04.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

Приетият акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата в размер на 4 251 329 лв. за изпълнение на постановлението са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 година.


Дата на откриване: 5.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари