Обществени консултации

Проект на ПМС за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г.

С проекта на Постановление се предлага одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 година за изплащане на стипендии по Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 година.

Средствата осигуряват стипендиите за ученици от държавни училища, финансирани от Министерството на образованието и науката и ученици от общински училища, които са класирани по раздел II от Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби.

Допълнителните средства са в размер на 42 930 лв. и се осигуряват за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2015 година.

С приетото Постановление ще се извършат налагащите се промени по съответните бюджети за 2015 година.


Дата на откриване: 9.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари