Обществени консултации

Проект на Постановление за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда

Комплексната оценка за качеството на образованието се изгражда на базата на различни индикатори със съответна тежест, групирани по основни дейности като учебен процес, научни изследвания и реализация на пазара на труда. Индикаторите се определят по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България, администрирана от Министерството на образованието и науката. Постановлението е в съответствие с политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование и средносрочната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. С предложения проект на акт се продължава тази политика, като се въвежда механизъм за още по-силна зависимост на финансирането от оценката за качество и съответствие с изискванията на пазара на труда.

Постановлението има за цел да повиши ефективността на публичните разходи за виеше образование и да създаде предпоставки за преструктуриране и оптимизиране на системата. Финансирането се концентрира в професионалните направления и висшите училища, получили по-висока оценка за качество и съответствие с потребностите на пазара на труда. С новия механизъм е предвидено намаляване на финансирането на професионални направления в отделни висши училища, получили ниска оценка за качество на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда с до 20 на сто.

С приемането на настоящия акт се отменя Постановление № 121 на Министерския съвет от 2012 г.


Дата на откриване: 10.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари