Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност

Във връзка с необходимостта от определяне на механизъм  за отчетност на отпуснатите средства от държавния бюджет за присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност, както и  да стимулира и съхрани единството между образователната, изследователската или художественотворческата дейност във висшите училища чрез участие не само на преподаватели и изследователи в изпълнението на научни проекти, но и на докторанти и студенти се предлага настоящата Наредба със следните мотиви:

 

·         Уреждане на обществените отношения, свързани с управлението и финансирането на научните изследвания  в България;

·         Разпределяне на средства, предоставяни целево от държавния бюджет на държавните висши училища за научна или художественотворческа дейност в зависимост от постигнатите резултати;

·         Постигане на ефикасност при управлението на публичните средства за научна или художественотворческа дейност, осъществявана от държавните висши училища;

·         Повишаване качеството на научните изследвания и стимулиране на публикационната активност в реферирани научни издания;

·          Насърчаване участието на студенти, докторанти и млади учени в разработването и изпълнението на научни проекти;

·         Подкрепа на научните изследвания в държавните висши училища на  принципа на конкурсно-проектно финансиране.


Дата на откриване: 10.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари