Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

Проектът на Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на
информация е разработен на основание чл. 70 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ).

Набирането и предоставянето на информацията се осъществява с оглед изпълнение на националната индикативна цел за енергийни спестявания, определена в Националната стратегия по енергийна ефективност на Република България, разработването на националните планове за действие по енергийна ефективност и изготвянето на отчет за изпълнението им, популяризирането на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност, както и за осъществяване на правомощията на АУЕР съгласно ЗЕЕ и актовете по прилагането му.

С проекта на Наредбата се регламентират методите за събиране на информация, сроковете за подаване на информация от съответните задължени лица и видовете информация, до които Агенцията за устойчиво енергийно развитие ще осигурява публичен достъп.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg.


Дата на откриване: 13.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 27.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари