Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „С грижа за всеки ученик” и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”

С проекта на Постановление се предлага одобряване на допълнителни трансфери в размер на 4 098 818 лв. за 2015 година за финансово осигуряване на дейности по националните програми „С грижа за всеки ученик” и „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, одобрени с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование. Средствата се осигуряват от бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и са разпределени както следва:

-      HП „С грижа за всеки ученик“, модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи“ – 541 035 лв. за осигуряването на педагогическа подкрепа за деца от подготвителните групи за достигане на училищна готовност;

-      НП „С грижа за всеки ученик“, модул 3 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ и модул 4 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“ – 1 621 433 лв. за осигуряването на допълнителни възможности за повишаване на постиженията на учениците, които имат системни пропуски при овладяване на учебния материал;

-      НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище“ – 1 936 350 лв. за закупуване на терминални решения за училищата.

 


Дата на откриване: 13.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 27.11.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари