Обществени консултации

Проект на Наредба за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради

Документът е разработен на основание чл. 48 от Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ). Проектът на Наредба регламентира условията и реда за: издаване на сертификати за проектни енергийни характеристики, извършване на обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради и части от сгради в експлоатация, както и изготвяне на оценки на енергийните спестявания на сгради и за съответствие на инвестиционните проекти на сградите по отношение на изискванията за енергийна ефективност.

Въвеждането на възможност за издаване на сертификат на отделни части от сгради, в случай, че тези части имат различно предназначение, е сред основните нови моменти, свързани с приетия наскоро ЗЕЕ.

Във връзка с определените национални параметри на интегрирания показател "специфичен годишен разход на първична енергия" в kWh/m2, са разработени  нови образци на сертификати за проектни енергийни характеристики на нова сграда и за енергийни характеристики на сгради в експлоатация. Въведени са класовете на енергопотребление с техните буквени и цифрови означения на минималните и максималните стойности на специфичния годишен разход на първична енергия.

Коментари, мнения и препоръки по предложения проект могат да се правят в законоустановения срок на следния имейл адрес: v.ilieva@me.government.bg


Дата на откриване: 14.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 27.11.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 ноември 2015 г. 22:30:48 ч.
АВЕС

бележки по отношение на някои текстове от Наредбата за обследване за енергийна ефективност, сертифи

Уважаеми Дами и Господа, От името на Асоциация Високотехнологични енергийни системи изпращам бележки по отношение  на някои текстове от Наредбата за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на електронната поща посочена в сайта:v.ilieva@me.government.bg.

С уважение Валентина Узунова