Обществени консултации

ПМС за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г.

Предложените компенсирани промени между политики и бюджетни програми са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2015 г. Същите имат за цел да осигурят допълнителни средства по различни бюджетни програми от програмния бюджет на МВнР, в т.ч.: 1. Бюджетна програма „Управление на задграничните представителства и подкрепа на българските граждани в чужбина” за финансиране на очаквания недостиг на разходи поради допълнително възникнали спешни ремонтни дейности и наложило се авансово изплащане на наеми в задграничните представителства на Република България. 2. Бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата служба” за финансиране на очаквания недостиг на разходи за застраховки на имуществото на Република България зад граница. 3. Бюджетна програма „Културна дипломация“ във връзка с предстоящото отбелязване на 60-годишнината от членството на Република България в ООН и 70-годишнината от създаването на ООН; Предложено е недостигът да се финансира за сметка на очаквани икономии от планирани разходи за материали, предвидени по програма „Визова политика и управление при кризи, за които се очаква финализиране на обществената поръчка за визови стикери „Образец 2010 с унифициран формат на ЕС съгласно регламент 1683/1995(ЕС)” през следващата година.


Дата на откриване: 27.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари