Обществени консултации

Проект на Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители

Законът за кредитите за недвижими имоти на потребители има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/17/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 година  относно договорите за кредити за жилищни недвижими имоти за потребители и за изменение на директиви 2008/48/ЕО и 2013/36/ЕС и Регламент (ЕС) № 1093/2010. Директивата е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз на 28 февруари 2014 г. и държавите членки следва да въведат мерки за нейното прилагане в националните си законодателства от 21 март 2016 година. Директивата има за цел да установи ефективна европейска регулаторна рамка, която да допринесе за развитието на по-прозрачен, ефикасен и конкурентен пазар на ипотечни кредити в Европейския съюз (ЕС), с което да се постигне високо ниво на защита за участниците на пазара - потребители, кредитори и кредитни посредници. Директивата също така има за цел да премахне различията в нормативната уредба между държавите членки и да улесни презграничното предоставяне на кредити. Предвидените с нея мерки са предназначени да насърчат отговорното кредитиране, както и да осигурят по-висока сигурност и доверие на пазара, с което да допринесат и за повишаване на финансовата стабилност.


Дата на откриване: 28.11.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.12.2015 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 декември 2015 г. 16:16:13 ч.
Vlad

КОМЕНТАРА Е ИЗЛИШЕН ...тове е ПАСКВИЛ

Мислех, да направя коментар на текстов - след като написах 1 страница само за  Чл.1 и 2 просто спрях.....!!!! ...не няма на какво да коментирам .... това е ПАСКВИЛ  .... не  е  Закон не е норма,,,, това е УЖАСССС ...практика от МИНАЛОТОООООО!   Над 21 години съм парктикувал банково дело, от тях 17 години от тях бе- кредитиране ... беше ми писнало да чета непонятни, неточни, завоалирани и непълни Закони свързани с регулацията на финансовите услуги - абсолютни пасквили - и ТУК отново ПАСКВИЛ - вместо реални регулации!!!  Тук отново поредения .... ПАСКВИЛ ..ти от тук нататък, разбирайте - това е наименованието ми за ЗАКОН в БГ --- ПАСКВИЛ ,,, не,не не знам, а знам  че на мен ми е ПИСНАЛО вярвам и на българина .. му е писнало ,,,, !!!  Аз съм лесен... багажа ми е извън страната ... в БГ ... се случва отново и отново това което ... е УЖАСА в света ... 

немощ от умения и неодостатъчност на умствен капацитет и най-лошото ....лобизъм !!!! Този закон е списан от юристите на банките и и др. фин. псредници,и е мачнат с настоящата база ПАСКВИЛИ + ЛОБИЗЪМ ..... 

ТОВА НЕ Е ТОВА КОЕТО ТРЯБВА ДА РЕГУЛИРА ФИНАНСОВИТЕ УСЛИГИ - ТОЯ Е ЧАСТ ОТ ИПОТЕЧНОТО ФИНАНСИРАНЕ (НЕТЪРГОСКОТО) ФИНАНСОВИТЕ УСЛУГИ... УЖАС >>>>>>>>>>>>>

02 декември 2015 г. 22:04:54 ч.
asene

промени във Валутния закон

Здравейте,

Предлагам в Преходните и заключителните разпоредби - параграф 5 отнасящ се до Валутния закон да се създаде промяна и в чл.6, ал.2, като сумата се завиши от 30000 на 50000 лв. В последствие да се приемат и промени в Наредба 28, като се отбележи, че Конфедерация кралство Швейцария не е трета страна, както и при представяне на номер за регистрация на кредит/инвестиция, издаден от БНБ да не се изискват други документи.

Мотивът ми за вдигане на прага за деклариране на основания по чл.6, ал.2 от Валутния закон е намаляване на административното бреме за гражданите и бизнеса, тъй като въпреки, че тези документи се изискват от доставчици на платежни услуги набирането им е с цел представяне пред друг орган, при евентуално поискване.

Поздрави,

08 декември 2015 г. 14:59:20 ч.
Komentator

Оценките и банките

В чл. 50 не се ограничават правата на банките да си създават списъци с избрани и любими оценители.