Обществени консултации

Проект на Постановление за предоставяне на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден на обхванатите ученици от VI клас и за защитени училища

С проекта на Постановление се предлага одобряване на 1 007 355 лв. за допълнително финансиране на обхванатите ученици в целодневна организация на учебния ден и за защитени училища.

За включването на учениците от общинските училища (без средищните) в VI клас в целодневната организация на учебния ден се предоставят допълнително 943 317 лв. по бюджетите на общините за периода 15.09.2015- 31.12.2015 г.

За промените в Списъка на защитените училища в Република България за учебната 2015/2016 година и увеличените от 01.10.2015 г. стандарти за делегираните от държавата дейности за общините се отпуска допълнително финансиране в размер на 64 038 лв.

Средствата за изпълнение на постановлението са предвидени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г., поради което не оказват пряко или косвено въздействие върху централния бюджет.


Дата на откриване: 1.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 15.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари