Обществени консултации

Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация

В изпълнение на целите, които си поставя правителството се предприема още една стъпка за оптимизиране на процесите по управление на средствата от ЕС. С цел по-добра координацията на действията на органите в системата (управляващи, сертифициращи и одитиращи) се предлагат промени в Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация.

На основа на съществуващите дирекции „Програмиране на средствата от Европейския съюз“, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз“ и „Сиситеми за управление на средствата от Европейския съюз“ се създава дирекция „Централно координационно звено“, която ще изпълнява функциите на Централно координационно звено за управлението на средствата от Европейския съюз в страната (ЦКЗ). Структурата на ЦКЗ е предвидена като възможна по силата на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година, като координационна структура, чиято задача е да поддържа връзка с Комисията и да й предоставя информация, да координира действията на другите определени органи и да насърчава хармонизираното прилагане на приложимото право. ЦКЗ, като дирекция в администрацията на Министерския съвет, ще подпомага дейността на заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика, отговарящ за цялостната организация и ръководство на системата за координация при управлението на средствата от Европейския съюз и ще бъде структурата, която ще поддържа връзката и ще предоставя информация на Европейската комисия. За да бъде адекватно осигурено обезпечаването с необходимия човешки ресурс на бъдещите проектни дейности по реализация на заложените мерки числеността на отдел „Управление на проекти“ се увеличава с десет щатни бройки за сметка на числеността на Министерството на вътрешните работи.


Дата на откриване: 1.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари