Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия

С предложеният проект на Постановление на Министерския съвет се отразява предвидената в новия Закон за счетоводството възможност големите предприятия да прилагат Националните счетоводни стандарти. Значително са разширени общите разпоредби, даващи основни насоки за съставяне на финансовите отчети на предприятията, като в тях са включени основните изисквания към отчетите, дадена е    по-подробна информация и определения на елементите на финансовите отчети, признаването и оценяването им.


Дата на откриване: 2.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 16.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари