Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на ОКС "магистър" с професионална квалификация "Архитект"

С поректа на Постановление се предлага приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "Архитект" съгласно чл. 46 "Обучение на архитекти" от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (изменена с Директива 2013/55/ЕО).

Проектът на Наредба е разработен на базата на световните тенденции в образованието в тези области, както и на изискванията на чл. 46 „Обучение на архитекти” от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (изменена с Директива 2013/55/ЕО).

Приетите промени са в следните основни направления:

- Актуализиране на минималните квалификационни изисквания за архитектите, което отразява нововъведенията в образованието по архитектура, особено по отношение на признатата потребност от допълване на академичното обучение с професионален стаж под наблюдението на квалифицирани архитекти.

Въвеждане на възможност за изразяване продължителността на учебната програма освен в брой часове и в кредити по Системата за натрупване и трансфер на кредити. Един академичен кредит съответства на 25-30 академични часа, докато за завършването на една академична година се изискват обикновено 60 кредита.

- Въвеждане на изискване за професионална преддипломна практика по специалността.


Дата на откриване: 7.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари