Обществени консултации

Проект на Постановление за приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалността "Ветеринарна медицина"

С проекта на Постановление се предлага приемане на Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър” по специалността „Ветеринарна медицина”.

Проектът на Наредба е разработен на базата на световните тенденции в образованието в тези области, както и на изискванията на чл. 38 „Обучение на ветеринарни лекари” от изменената Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации (изменена с Директива 2013/55/ЕО).

Приетите промени са в следните основни направления:

§  Актуализиране на минималните квалификационни изисквания за ветеринарните лекари, което отразява нововъведенията в образованието по ветеринарна медицина, особено по отношение на признатата потребност от допълване на академичното обучение с професионален стаж.

§  Въвеждане на възможност за изразяване на продължителността на учебната програма освен в брой часове и в кредити по Системата за натрупване и трансфер на кредити. Един академичен кредит съответства на 25-30 академични часа, докато за завършването на една академична година се изискват обикновено 60 кредита.

§  Въвеждане на изискване за професионална преддипломна практика по специалността.


Дата на откриване: 11.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари