Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони

На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда е разработена нова Наредба за условията и реда за разработване и утвърждаване на планове за управление на защитени зони, с която:

- се въвежда служебно начало при възлагането на плановете за управление (ПУ), както и изискване за преценка на министъра на околната среда и водите за необходимостта от разработване на плана за конкретна зона/зони, когато производството се инициира от друга организация; 

- регламентират се сроковете за представяне на плановете и на тяхното действие, прецизира се възможността за изменение на ПУ;

- усъвършенства се процеса на общественото обсъждане на проектите на ПУ на защитени зони, като се регламентира съгласуването на проекта на ПУ с други министерства, агенции и администрации и изискването, проектите на ПУ да се разглеждат от Национален съвет по биологично разнообразие (НСБР) с възможност за връщането за коригиране и се въвежда изискването НСБР да прави предложение до министъра на околната среда и водите за утвърждаване на ПУ.


Дата на откриване: 12.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 28.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари