Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица

Предложеният проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица е  свързан с необходимостта от привеждане на наредбата в съответствие с приетите промени в Кодекса за социално осигуряване  и Закона за здравното осигуряване. С оглед отмяната на чл. 9, ал. 8, 9 и 10 от Кодекса за социално осигуряване  се предвижда отмяната на чл. 4, ал. 6 и  заличаване на позициите 21 и 23 на т. 12 от Указания за попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице“.
С предложения проект на наредба се конкретизират и правилата за попълване на декларация обр. № 1 и декларация обр. № 6 от 1 януари 2016 г. по отношение на увеличената осигурителна вноска за фонд “Пенсии” (в размера на вноската за професионален пенсионен фонд) за лицата по чл. 4в, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, които са избрали да се осигуряват само във фонд “Пенсии”. Отразено е и създаването от 1 януари 2016 г. на нов фонд на държавното обществено осигуряване – фонд "Пенсии за лицата по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване“, в който ще се осигуряват тези лица, включително с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд, когато са направили избор по чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.
Заличават се т. т. 6, 7, 8 и 9 от Декларация обр. № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“, както и от указанието за попълването й. Допълнени са бланките на декларациите и заявлението по чл. 2а от наредбата в съответствие със Закона за българските лични документи.


Дата на откриване: 14.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари