Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2015 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”

С проекта на Постановление се предлага одобряване на допълнителни трансфери в размер на 79 320 лв. за 2015 година за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в училище”, одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование. Средствата са предназначени за изграждане на безжични мрежи в училищата.

Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.


Дата на откриване: 14.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари