Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“

С проекта на нормативен акт се предлага промяна в структурата на Агенция „Митници”, като се закрива митница Свиленград. Предложението е свързано с необходимостта от оптимизиране работата на Агенция „Митници“ и предприемане на ефективни мерки за предотвратяване на бъдещи  корупционни практики. С посочената мярка човешките, финансови и материални ресурси ще се насочат за по-ефективно изпълнение на контролните функции на митническата администрация.
С проекта на постановление се увеличава числеността на Централно митническо управление, като измененията се изразяват в промени в предвидените щатни бройки за отделни звена в Централно митническо управление. Предложението няма да доведе до увеличение на щатните бройки на агенцията. Промените са продиктувани от необходимостта от по-ефективно разпределение на числеността на персонала в централното ниво на управление, целящо по-ефективното и качествено осъществяване на функциите на агенцията чрез повишаване на административния капацитет и засилване на функциите на отделни звена.


Дата на откриване: 15.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 29.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари