Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Постановление № 36 на Министерския съвет от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета

С проекта на Постановление се предлага изменение на ПМС № 36 от 20.02.2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета.

С ПМС № 36 от 20.02.2015 г. се определят условията и редът, какго и размерът на средствата, предоставяни от държавния бюджет за финансово подпомагане дейността на обслужващите звена по чл. 33а. ал. 1. т. 2 от Закона за народната просвета - извънучилищни педагогически учреждения.

С предложеният проект на акт се актуализират размерите на осигуряваните от държавния бюджет средства за финансово подпомагане дейността на извънучилищните педагогически учреждения за 2016 г. с цел създаване на оптимални условия за осмисляне на свободното време на децата и учениците за развиване па допълнителни знания и умения и ограничаване на броя на преждевременно отпадащите от образователната система.


Дата на откриване: 15.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.12.2015 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари