Обществени консултации

Проект на Решение за изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 година за приемане Списък на регулираните професии в Република България

С проекта на Решение се предлага изменение и допълнение на Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г. за приемане на Списъка на регулираните професии в Република България (обн., ДВ, бр. 61 от 31.07.2009 г.). Съгласно чл. 3 от Закона за признаване на професионални квалификации  Списъкът на регулираните професии в Република България се приема с Решение на Министерския съвет.

Към момента действа Списъкът на регулираните професии в Република България, приет с Решение № 619 на Министерския съвет от 20.07.2009 г., изм. и доп. с Решение № 273 и Решение № 808 на Министерския съвет от 06.04.2012 г. и от 19.12.2013 г.

С настоящия акт на Министерския съвет се изменя Списъкът на регулираните професии в Република България, като предложените промени са за добавяне в Списъка на професията „Лекарски асистент“ и за премахване на професията „Архивист“. Професията „Архивист“ не отговаря на изискванията на критериите за регулирана професия, съгласно Закона за признаване на професионални квалификации.


Дата на откриване: 18.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 1.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари