Обществени консултации

Проект на План за изпълнение за 2016-2017 г. на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020)

Във връзка с изпълнението на националната цел, която си поставя България чрез Националната програма за реформи и Националната програма за развитие „България 2020“ за намаляване на преждевременното напускане на образователната система под 11 % до 2020 г., е разработена и приета Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система 2013-2020. С Решение на Министерския съвет № 44 от 30.10.2013 г. Стратегията се реализира чрез двугодишни планове за изпълнение. Плановете подкрепят ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и компенсиране на отпадането и на преждевременното напускане на училище. Проектът за План за 2016-2017 г. за изпълнение на Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013-2020) г. продължава действието на мерките от предишния период на изпълнение на Стратегията, довели до положителни резултати, и предлага нови мерки, обсъдени в широк кръг заинтересовани страни, и по които е постигнат пълен консенсус в Координационното звено.


Дата на откриване: 23.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 6.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари