Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за определяне на арбитри и помирители по смисъла на глава I, раздел IV от Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави от 1965 г.

Република България е подписала Конвенцията за уреждане на инвестиционни спорове между държави и граждани на други държави (Конвенцията) на 21.03.2000 г. и същата е влязла в сила за Република България на 13.05.2001 г. Към настоящия момент страни по Конвенцията са повече от 140 държави.  

Целта на Конвенцията е да се деполитизират споровете между държави и инвеститори на други държави и да се премахне използването на сила и натиск във връзка с тях като се създаде независима институция за безпристрастно разрешаване на тези спорове в съответствие с международното право. За тази цел с Конвенцията се създава Международен център за разрешаване на инвестиционни спорове („МЦРИС”) и се определят неговите функции и организация. Международният център за разрешаване на инвестиционни спорове е независима международна организация, която осигурява организационна инфраструктура и административно подпомагане на разрешаването на тези спорове чрез арбитраж или помирение. Споровете в МЦРИС не са разрешават директно от него, а от състави от арбитри и помирители, избрани от страните по спора.

За да се улеснят страните при своя избор на арбитър/арбитражен състав или помирител/помирителен състав, към МЦРИС се поддържат списък на арбитрите и списък на помирителите. С оглед на целите на Конвенцията, ролята на арбитрите и характера на споровете, Република България следва да посочи лица, които поради своя образователен и професионален профил и морални качества действително имат шанс да бъдат избирани за арбитри или помирители от инвеститорите на другите държави, страни по Конвенцията, и/или другите държави, страни по Конвенцията.


Дата на откриване: 23.12.2015 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 12.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари