Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за публичните финанси

Анализът на параметрите по изпълнението на бюджетите на общините очерта редица проблеми и потвърди необходимостта от предприемане на действия бюджетната позиция на общините да бъде приведена в рамките на изискванията на националните фискални правила, приложими за общините съгласно Закона за публичните финанси.
С предложените промени се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общини и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси.
 


Дата на откриване: 12.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 27.1.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари