Обществени консултации

Проект на Решение за издаване на държавна гаранция за 2016 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

С проекта на Решение се предлага издаване на държавна гаранция по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) за 2016 г., в общ размер до 50 млн. лв., която ще гарантира новите отпуснати кредити по този закон през съответната бюджетна година. Договорените кредити по Закона за кредитиране на студенти и докторанти през предходните години са гарантирани от страна на държавата до пълното им погасяване. Държавата оказва финансова подкрепа при кредитирането на студентите и докторантите, като гарантира главницата и лихвите на кредитните задължения.

Министърът на образованието и науката подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавната гаранция за кредитиране на студентите и докторантите въз основа на решението на Министерския съвет за отпускане на кредити по ЗКСД през 2016 г. с четирите банки, подписали типов договор за кредитиране на студентите и докторантите – „Банка ДСК“ ЕАД, „Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, „Алианц Банк България“ АД и „Юробанк България“ АД.


Дата на откриване: 20.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 3.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари