Обществени консултации

Коригиран проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 52 от 18 февруари 2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски (обн. ДВ. бр. 64 от 2 юли 2002 г.)

МОТИВИ

за изменение на Наредба № 52 от 18.02.2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски,  обн. ДВ. бр.64 от 02.07.2002 г.

 

1. Причини:

1.1. Съществени изменения в организационната структура на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

1.2. Прекратяване използването от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия на военнопревозни документи за превоз на военни товари, техника и войски.

1.3. Рестриктивния бюджет на Министерството на отбраната.

 

2. Цели:

2.1.  Актуализиране на Наредба № 52/2002 г. в съответствие с действащата нормативна база, структурните и организационни промени в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

2.2. Повишаване на контрола при разходване на финансовите средства от бюджета на Министерството на отбраната, използвани за превоз на военни товари, техника и войски.

 

3. Финансови средства.

Финансовите средства за транспортирането на военни товари, техника и войски са предвидени в бюджета на Министерството на отбраната.

 

4. Очаквани резултати.

4.1. Привеждане на Наредба № 52/2002 г. в съответствие с действащата нормативна уредба и актуални структури.

4.2. По-ефективен контрол и отговорност при разходването на финасови средства за превоз на военни товари, техника и войски.

4.3. Реализиране на икономии от финансови средства.


Дата на откриване: 28.1.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 11.2.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари