Обществени консултации

ПМС за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за компенсиране на разплатени задължения на дейността по асистирана репродукция на Център „Фонд за асистирана репродукция”

Център „Фонд за асистирана репродукция” е юридическо лице към министъра на здравеопазването със седалище гр. София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването. Фондът е специализирана структура, която чрез медицински критерии определя лицата за лечение от безплодие, лечимо преди всичко с методите на асистирана репродукция и по конкретно чрез ин витро оплождане.
Основни функции на фонда са организационно и финансово подпомагане на български граждани за извършване на дейности по асистирана репродукция при лица с безплодие; контрол върху дейността по асистирана репродукция на лечебните заведения, получили финансиране от Фонда съвместно с Министерство на здравеопазването; създаване и поддържане на регистър на лицата, които са подали заявления за организационно и финансово подпомагане от фонда за извършване на асистирана репродукция и други.
За изпълнението на дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция” са утвърдени разходи в размер на 10 072 351 лева. От тях разходите за издръжка на фонда са 72 351 лева, а за финансиране на дейността по асистирана репродукция при лица с безплодие са предвидени 10 000 000 лева.  Отчетените разходи за дейността на фонда от 01.01.2010 г. до 31.08.2010 г. са в размер на 9 452 334 лв., свързани с финансовото и организационно подпомагане на дейностите по ин витро процедурите - 9 398 488 лева и за текуща издръжка – 53 846 лв. Неразплатените задължения към 30.09.2010 г. са в размер на 2 656 040 лева.
За изплащането на неразплатените задължения  и за финансиране на ин витро процедурите до края на 2010 г. са необходими допълнително средства по бюджета на Фонда за 2010 година минимално в размер на 5 000 000 лева.


Дата на откриване: 19.10.2010 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 2.11.2010 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари