Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за ратификация на Протокола от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване

Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване е приет на 29 октомври 2010 г. в Нагоя, Япония и влиза в сила на 12 октомври 2014 г. България подписва Протокола на 23 юни 2011 г. До момента, документът е ратифициран от 60 страни, между които ЕС, Испания, Дания и Унгария. Болшинството останали държави от ЕС са заявили намерение за внасяне на ратификационни документи до края на 2015 г.

Протоколът от Нагоя е допълнително споразумение към Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР), което предоставя правна рамка за ефективното изпълнение на една от трите цели на Kонвенцията - справедливото и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от използването на генетичните ресурси (ГР). Договорът има правно обвързващо действие и значително разширява общата нормативна уредба в КБР по отношение на достъпа и споделянето на ползите. Документът предоставя на страните изявили намерение да регулират достъпа до генетичните си ресурси рамка за създаване на правила и процедури за достъп до тях. Протоколът също така дава насоки за създаване на механизми за контрол върху ползвателите, с оглед справедливото и равноправно разпределение на ползите от използването на ГР.


Дата на откриване: 18.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 11.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари