Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, приет с Постановление № 58 на МС от 2010 г.

Във връзка с приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за защита при бедствия, обнародван в ДВ, бр. 81 от 2015 г., се налагат изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
Съгласно промяната на чл. 55, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата отговарят на критерии, наличието на които се установява въз основа на анкета, извършена от органите на Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя при условия и по ред, определени с Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет.
В изпълнение на тази разпоредба са предложените изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет, разработени съвместно от експерти на Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.


Дата на откриване: 23.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 8.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари