Обществени консултации

Проект на Постановление за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти

С настоящия проект се определят нормативи за закупуване на предоставяните за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, както и продължителността им на ползване.

На базата на определените нормативи ежегодно ще бъдат разпределяни по първостепенни разпоредители с бюджет средствата за закупуване на предоставяните за безвъзмездно ползване познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Предоставянето за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти цели намаляване на броя на необхванатите и отпадащите от образователната система ученици и повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.

Очакваните резултати от предоставянето за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти са намаляване на броя на необхванатите и отпадащите от образователната система ученици и повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес.


Дата на откриване: 25.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари