Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина

Министерството на образованието и науката ежегодно предлага за утвърждаване от Министерския съвет броя на приеманите студенти и докторанти - българи, живеещи извън Република България, в български държавни висши училища и научни организации. За нашите сънародници от чужбина всяка година се осигуряват 400 места за студенти, за обучение на образователно-квалификационните степени „бакалавър" и „магистър" и 12 места за обучение на образователната и научна степен „доктор", субсидирани от държавата, както и 120 месеца за следдипломна специализация. Съгласно постановлението МОН ежегодно осигурява до 15 места за приемане на студенти, субсидирани от държавата, предназначени за класираните на първо място на националните олимпиади по български език и литература и за първенците на випуски на 12 средни училища в райони с компактно население от българска народност в Украйна, Молдова, Сърбия, Румъния и Казахстан. Приетите по ПМС № 103/1993 г. студенти, докторанти и специализанти имат право на стипендия и ползване на студентско общежитие и стол, субсидирани от държавата, съгласно действащото законодателство.

Основните предпоставки за актуализация на ПМС № 103/1993 г. са следните:

-      Необходимост от привеждане му в съответствие с приетите изменения и допълнения на Закона за висшето образование, както и със Закона за българите, живеещи извън Република България;

-      Създаване на Постоянна междуведомствена комисия по въпросите на образователната дейност сред българите в чужбина с Решение на Министерския съвет № 465/23.06.2011 г., която организира и координира образователната политика на българската държава по отношение на българите, живеещи извън Република България.

- Трайна тенденция на увеличаване броя на кандидат-студентите поради повишен интерес към обучение в български висши училища на нашите сънародници от държави с традиционни български общности (Украйна, Сърбия, Молдова, Албания и др.), както и от други страни.


Дата на откриване: 29.2.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари