Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване се цели ясно да се дефинира, че пакетите медицинската помощ, закупвана от Националната здравноосигурителна каса, се определят в зависимост от развитието, тежестта и остротата на съответното заболяване.

Именно тези принципи стоят в основата на лечението на пациентите – тяхното медицинско обслужване да бъде организирано по начин, който да създава ясни механизми за определяне на момента на оказване на необходимите здравни грижи.

Считаме, че в резултат от предложената законова промяна ще бъде заявена още     по – ясно политиката на правителството за постигане на ефективност и предвидимост на разходите на Националната здравноосигурителна каса, базирани на медицинска целесъобразност, заложени в Програмата на правителството за стабилно развитие на Република България за периода 2014 – 2018 г. и в Националната здравна стратегия 2020.


Дата на откриване: 1.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 15.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари