Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети

Проектът на Постановление на Министерски съвет  е изготвен от междуведомствена работна група, на основание Заповед № РД-828/08.12.2015 г. на министъра на околната среда и водите.

Изменението на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети е свързано с:

  1. Прецизиране на текстовете на Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети в съответствие с изменението и допълнението на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ), обн. в ДВ, бр.62/2015 г., както и с изменението на нормативната уредба, цитирана в Приложение 1 на ЗОПОЕЩ.
  2. Подобряване на прилагането на подзаконовата нормативна уредба към ЗОПОЕЩ.
  3. Конкретизиране на изискванията по отношение на декларирането на достоверността на данните от операторите по чл. 17 от ЗОПОЕЩ, съгласно наредбата.
  4. Регламентиране даването на указания на лицата по чл. 16 и чл. 17 от ЗОПОЕЩ по отношение на прилагането на наредбата и предоставянето на информацията за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от ЗОПОЕЩ.
  5. Регламентиране изграждането и внедряването на информационна система (ИС) за поддържане на публичния регистър по ЗОПОЕЩ.


Дата на откриване: 1.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 14.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари