Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 11.05.2011 г.

Предложеният проект на наредба има за основна цел да въведе онези разпоредби на Директива 2014/85/ЕС, които засягат синдрома на обструктивна сънна апнея. Предмет и цел на Директива 2014/85/ЕС е адаптирането на Приложение III от Директива 2006/126/ЕО към научно-техническия напредък в Европейския съюз по отношение на здравословните проблеми, които засягат годността за управление на превозно средство, особено по отношение на оценката на произтичащите рискове за пътната безопасност и на ефективността на мерките за предотвратяване на тези рискове. По тези причини Директива 2014/85/ЕС въвежда правила за кандидатите или водачите, за които има съмнения за лека или остра форма на синдрома на обструктивна сънна апнея.

Очакваните резултати от прилагането на новите изменения и допълнения в Наредба № 3 са свързани с превенция на един от основните рискови фактори за пътнотранспортни произшествия, свързани със синдрома на обструктивна сънна апнея, като кандидатите или водачите на моторни превозни средства с лека, умерена и тежка форма на синдрома следва да преминават периодични медицински прегледи. 


Дата на откриване: 2.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 16.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари