Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на Национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

С Решение № 425 на Министерския съвет от 10 юни 2015 г. бяха създадени четири тематични работни групи за изпълнение и отчитане на мерките включени в Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет в РМС № 580 от 31 август 2015 г. Целта бе да бъдат обхванати всички институции от гледна точка на различните интереси и възгледи по отношение на подготовката на Председателството, както и да се даде възможност за тяхното ангажирано участие. Заместник министър-председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи, министърът на регионалното развитие и благоустройството, министърът на финансите и министърът на културата бяха натоварени с допълнителни координационни функции, което бе предложено с оглед техните компетенции и опит в конкретни сфери на дейност и с оглед по-добата координация на процесите по подготовката.

С оглед осигуряването на кооридинация на дейностите, осигуряващи подготовката на Председателството е предвидено създаване на Национален механизъм за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. Той ще включва две звена:

1. Национален щаб за подготовката и провеждането на Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. към Министерския съвет, отговорен за програмата и приоритетите

2. Национален център по подготовката и провеждането на Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., отговарящ за координацията на организационните въпроси.

С предложението за създаване на тези две структури се цели постигане на по-добра координация, както по отношение на политическата подготовката, така и по отношение на бюджетното планиране, логистично-организационна и комуникационна дейност.


Дата на откриване: 2.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 16.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари