Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“- Варна

Предложеният проект на акт предвижда откриване на Научноизследователски институт в структурата на Медицинския университет „Проф.д-р Параскев Стоянов"-Варна. Предложението е подкрепено с решение на Академичния съвет на висшето училище (протокол № 52 от 02.04.2015 г.), който е утвърдил и Правилник за устройството, дейността и управлението на института (протокол № 56 от 30.10.2015 г.). Научноизследователският институт се създава като основно академично звено в структурата на университета и обединява научноизследователската платформа за всички научни сектори. Организационната структура включва директор, заместник-директор, Научен съвет, шест постоянни научни секции и административен секретар. Шестте постоянни научно-приложни секции са „Медицина", „Фармация", „Дентална медицина", „Обществено здравеопазване", „Професионални здравни грижи и комплементарна медицина" и „Интегрирани и международни проекти". Всяка от секциите ще се ръководи от заместник-декана на съответния факултет и заместник-директора на Медицинския колеж.

Проектът предвижда във всяка от научните секции да има възможност за работа по приоритетните научни направления на университета, които са: храни и хранене; трансплантационна и имплантационна медицина; заболявания на централната нервна система; онкология и редки заболявания; мениджмънт на болестите.

Очаква се Научноизследователският институт в Медицинския университет - Варна да бъде академична платформа, която да способства създаването и изпълнението на иновативни изследователски проекти, като подкрепя учените в сферата на медицината, фармацията, денталната медицина и общественото здравеопазване по пътя им на изучаване, профилактика и лечение на болестите. Също така институтът ще организира и провежда конкурси за научни проекти със средства на специален фонд за осъществяването на значими научни изследвания, създаден с решение на Академичния съвет.


Дата на откриване: 9.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари