Обществени консултации

проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета през 2016 г.

С предложеният проект на акт се осигуряват допълнителни средства по бюджетите на общините от централния бюджет в съответствие с извършените с ПМС № 4 от 14.01.2016 г. промени в ПМС № 36 от 2015 г. за финансово подпомагане на дейността на извънучилищните педагогически учреждения и РМС № 76 от 04.02.2016 г. за изменение на РМС № 276 от 2015 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г., изм. и доп. с РМС № 859 от 2015 г. и РМС № 1022 от 2015 г.

Очакваните резултати са свързани с гарантиране на достигнатите през 2015 г. размери на финансирането на извънучилищните педагогически учреждения поради отпадането на възможността за осигуряване на средства през 2016 г. чрез стандарта за извънучилищни дейности.


Дата на откриване: 12.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 26.3.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 март 2016 г. 21:14:51 ч.
Aziti

Анализ на разходите

Може би преди да се финансира с поредните 4 Милиона лева дейноста на извънучилищните педагогически учреждения в системата на народната просвета, трябва да се анализира до колко процента от децата ще достигат средствата. Кои инвестиции ще се отразят върху избрани компетенции на децата, представляващи приоритет в образованието. Кои дейности на извънучилищните педагогически учреждения  могат, но не се предлагат в училищата. Възможности за развитие на групови дейности или дейности по проект в училище с цел откриване и развитие на дарбите и талантите на децата.