Обществени консултации

Мотиви към проект на Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност

Регламентирани са условията и редът за разпределяне на общата кумулативна цел за енергийни спестявания, като индивидуални цели за енергийни спестявания между задължените лица по чл.14, ал.4 от ЗЕЕ, начините за отчитане на националната цел, както и изпълнението на индивидуалните цели за енергийни спестявания от търговците с енергия.


Дата на откриване: 16.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 5.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари