Обществени консултации

Наредба за изменение на Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал

Предлаганата Наредба цели изменения в досегашния режим за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на консулствата на други държави в Република България, ръководени от почетни консулски длъжностни лица.

Причините, поради които се предлага настоящото изменение, са свързани с обстоятелството, че досега наредбата уреждаше по-широк кръг от привилегии за консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица, в сравнение с тези, които са предвидени във Виенската конвенция за консулските отношения, обн., ДВ, бр. 42 от 1990 г.

Консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица, се изключват от приложното поле на наредбата. По отношение на тях ще отпадне установената към момента с наредбата възможност за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на широк кръг от стоки и услуги.

Предлаганите изменения са в съответствие с Виенска конвенция за консулските отношения и с преобладаващата практика в държавите – членки на Европейския съюз, по отношение на привилегиите на консулствата, ръководени от почетни консулски длъжностни лица.

 


Дата на откриване: 16.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 30.3.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари