Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на национални програми за развитие на средното образование за 2016 г.

Ежегодно Министерският съвет одобрява национални програми за развитие на средното образование Програмното финансиране по националните програми e в изпълнение на чл. 47, ал. 1 от Постановление № 380 на Министерския съвет от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Р България за 2016 г., с цел осигуряване ежегодно допълнителното финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. 

За 2016 година Националните програми за развитие на средното образование са следните:

  1. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”;
  2. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно оценяване ”;
  3. Национална програма „Роден език и култура зад граница”;
  4. Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“
  5.  Национална програма „Осигуряване на съвременна учебна среда”;
  6. Национална програма „Без свободен час в училище“;
  7. Национална програма „Развитие на педагогическите кадри”;
  8. Национална програма „Достъпно и сигурно училище“;
  9. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование”.

С националните програми се цели осигуряване на средства за дейности в областта на предучилищното и училищното образование, над предвидените по бюджета на детската градина и училището. Чрез тях се предоставят средства за проекти, свързани с развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците и на социално-икономическия профил на региона, повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития, осигуряване на съвременна учебна среда, създаване на достъпна архитектурна среда в училищата, обезпечаване на сигурността в училищата и др. Осигуряват се средства за подпомагане обучението на талантливи ученици, развитие на информационните и комуникационни технологии в детската градина и училище, развитие на педагогическите кадри, за обучение на българските деца в чужбина, средства за национално стандартизирано външно оценяване.


Дата на откриване: 17.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 31.3.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
19 март 2016 г. 20:36:36 ч.
Aziti

Ученически олимпиади и състезания

Кенгуру в превод от езика на аборигените означава АЗ НЕ РАЗБИРАМ. А питали ли сте се защо толкова хора не разбират математиката и защо най-известното международно състезание по математика се нарича така?! Често математиката се налива в главите на децата без да разбират какво и защо го правят, гонейки резултати, слава... Кенгуруто може да е символ на зависимоста на детето от учителя, само в негова близост детето показва резултати...

19 март 2016 г. 20:47:53 ч.
Aziti

Състезания

А защо не се организират с парите вместо състезания лагери, уъркшопи по интереси и парите да се използват за развитието на талантите на децата, а не само да текат за учителски заплати и да се трупат купища хартия...