Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Обн. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. бр.109 от 2007г., бр.36, 43 и 69 от 2008г., бр.17, 35, 45, 82, 89 и 93 от 2009г., бр.12, 17, 27 и 97 от 2010г., бр.105 от 2011г., бр.38, 4

Законопроектът ще позволи на компетентните органи да използват в оперативно-издирвателната дейност възможностите на съвременната съобщителна техника и технологии без с това да нарушават конституционно установените права на гражданите. 

Със законопроекта се създава възможност за компетентните органи да ползват данните по чл. 251б, ал. 1 от Закона за електронните съобщения за целите на издирването, когато е налице обосновано предположение, че изчезнало лице е станало или може да стане жертва на тежко престъпление (напр. убийство, отвличане, противозаконно лишаване от свобода, трафик на хора).

 


Дата на откриване: 21.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 4.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари