Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7/02.09.2010 г. за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки е изготвен във връзка с чл.124, ал. 4 и ал. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и е съобразен със специфичните изисквания при разпореждането с иззетите и задържаните, както и с отнетите и изоставените в полза на държавата акцизни стоки. Измененията и допълненията имат за цел да прецизират и актуализират досегашните текстове в съответствие с измененията в Закона за акцизите и данъчните складове,  а също така и да се създаде ред и условия за безвъзмездно предоставяне на годни за употреба енергийни продукти, в съответствие с предвидената в чл. 124, ал. 8 от закона възможност.
 С цел своевременната реализация на акцизните стоки са предложени разпоредби за подобряване на процедурите за провеждане на търговете. Така например е регламентиран редът за продажба с цел последваща преработка на иззети и задържани акцизни стоки по чл. 107в от ЗАДС. В съответствие с тенденцията за минимизиране на документи на хартиен носител и активно използване на автоматизираните системи, се предвижда да отпадне специалната книга-дневник за търговете. Предвижда се преди унищожаване на акцизните стоки, с цел ограничаване на разходите по съхранението им от митническата администрация, както и за постигане на икономическа ефективност от реализиране на приходи за държавния бюджет, да се провежда допълнителна тръжна процедура по продажба за преработка на алкохол и алкохолни напитки и на енергийни продукти.
В проекта на наредбата се създава нова глава – пета, която урежда реда и условията за безвъзмездно предоставяне на отнети в полза на държавата енергийни продукти, които са годни за употреба и могат да се използват като краен продукт. Предвидена е ясна и прозрачна процедура, съобразена с измененията в чл. 124, ал. 8 от Закона за акцизите и данъчните складове.


Дата на откриване: 21.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари