Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Държавен фонд “Земеделие”, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2012 г.

             С проекта на постановлението се предвижда изменение на числеността на общата и специализираната администрация на ДФ „Земеделие“  в рамките на утвърдената обща численост на персонала компенсирани с числения състав на дирекция „САПАРД“ и областните дирекции на Фонда.

             Съгласно действащите разпоредби на УП на ДФ „Земеделие“ изпълнението на програма „САПАРД“, в съответствие с Многогодишното финансово споразумение (МФС), се осъществява от ДФ „Земеделие“ като функциите са възложени на дирекция „САПАРД“. Посочената дирекция е част от структурата на специализираната администрация на Държавен фонд „Земеделие“.

             Във връзка с намаляване на ангажиментите по изпълнението на програма „САПАРД“, предлагам числеността на служителите в дирекция „САПАРД“ и част от служителите в областните дирекции, изпълняващи функции по програмата да бъде намалена, като същевременно да бъде увеличен броя на служителите в дирекция „Технически инспекторат“, дирекция „Противодействие на измамите“, дирекция „Правна“ и дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“.   

              За по-добра организация при прилагането на всички мерки, включени в  новия програмен период по Програмата за развитие на селските райони, във връзка със завишените изисквания за контроли и проверки съгласно новия финансов регламент е необходимо увеличаване на числеността на дирекция „Технически инспекторат“. 

              Приоритет ще бъде и укрепване на административния капацитет на дирекция „Противодействие на измамите“ поради постъпилия по-голям брой сигнали за злоупотреби със средства на европейските фондове и националния бюджет. Това ще доведе до ограничаване и превенция на злоупотребите със средства от европейските фондове.

             С проекта се предвижда увеличение на числеността на Дирекция „Договориране по прилагане на мерки за развитие на селските райони“ и Дирекция „Правна“.  Промяната е свързана със стартиране на новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020, с оглед на необходимостта от изготвяне, съгласуване и прилагане на новите правила за прилагането й.


Дата на откриване: 25.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 7.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари