Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците се създаде нова разпоредба - алинея 11 в чл. 10 от Закона за митниците, с която се въведе изискването за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“. Законодателят прие, че условията и редът за извършване на изследването се определят с наредба на министъра на финансите. Волята на законодателя е при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“, лицата да имат положителен резултат от изследване за професионална и психологическа пригодност.
В изпълнение на законовата делегация - § 42 от Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците, се предприе изготвяне на проект на Наредба за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция „Митници“, е в изпълнение на § 42 от Закона за изменение и допълнение на Закона за митниците.


Дата на откриване: 31.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 14.4.2016 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 април 2016 г. 15:49:56 ч.
210178

шокиран

Подобно своеволие от страна на административен орган не бях срещал. Не стига, че тези психо-тестове никъде не са предвидени в ЗДСл, а начина на тяхното провеждане в тази наредба е направо скандален. Хем тестовете ще важат за всички служители, хем длъжностите, за които ще се изисква психотест,  ще се посочват в заповед на директора на АМ.  Въобще не е ясно кога какъв тест ще се прилага: групово изследване, индивидуално изследване, полуструктурирано интервю… В случай, че преминеш успешно елиминационния праг по чл. 6, ал.2, но това не устройва работодателя, веднага те пуска на полуструктурирано интервю, за да се развият нещата в „правилната“ посока (чл.6, ал.3). Не е ясно колко човека ще изготвят психологическото заключение, защото за справка в МВР е цяла експертна комисия. И въобще, добре би било министърът на финансите, преди да подпише наредбата, да  види наредба 8121з-344/2014 на министъра на вътрешните работи и да обърне внимание на приложение 3 към нея, защото в настоящия проект липсва разписана каквато и да било обективна методика за провеждане и оценка на тези психологически изследвания.

12 април 2016 г. 21:36:47 ч.
Теменужка

психо

Така предложения проект на Наредба копира почти изцяло наредбата за назначаване на служители в МВР. Изследванията за психологична пригодност се извършват от Института по психология на МВР. Психологично изследване и интервюта се провеждат с кандидати за служба в СОБТ и за длъжности свързани със специални операции. Явно някой има болната амбиция да дублира функции на МВР! Следващия етап може би ще е провеждане на клинично интервю?! Наредбата изключва възможността резултатите от "изследването" да подлежат на какъвто и да било контрол. Кой и как в такъв случай ще контролира и гарантира безпристрастността и прозрачността на изследванията и поставянето на клеймо "психологически неблагоприятен"?

13 април 2016 г. 15:25:15 ч.
Иван

До кога ....

В тези „изследвания“ много силно е застъпен субективния елемент за оценка. Нещо повече предвижда се тестовите резултати да се „верифицират“ „чрез психодиагностичното полуструктурирано интервю“ (ако изкараш теста да те довършат по друг ред). Предвид неясната от методическа гледна точка наредба, последната може да се използва по-скоро като инструмент за репресивни цели вместо да повиши „професионалните и нравствените качества на кандидатите“. Ако авторът на Проекта целеше служителите да са психодиагностично пригодни, то той можеше да предвиди като изискване за повишаване в длъжност, представянето на удостоверение от съответния (независим от ведомството) психодиспансер. Добре е да си отговорим на въпроса защо за тази възможност не е помислено.

Недоумение буди и предложението – „длъжностите за които се извършва и психодиагностично полуструктурирано интервю“ да „се определят със заповедта на директора на Агенция „Митници““. Това дава възможност чрез субективно определяне на длъжностите да се оказва персонален натиск на определени служители.

(между другото - "полуструктурирано интервю“ ми звучи неопределено като 1/4 хидратантен крем)

Като цяло предвидените промени са ненужни за правилното изпълнение на дейностите в Агенция „Митници“ и имат други цели. Помните ли, че с последните промени бе дадена възможност за 6 месечни премествания със заповед на директора……ами няма да се прилага, защото в парламента добавиха „при условието на командироване“, т.е. с изплащане на командировъчните разходи. Явно тази промяна е целяла финансово притискане на служителите.

Внимание,

Създаванените репресивни инструменти обикновено се използват и срещу авторите им.

До кога все едно и също