Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

Проектът на постановление на Министерския съвет се предлага на основание § 22, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) (обн., ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.) с оглед регламентиране на функциите и уреждане на правоотношенията във връзка с преминаването на дейностите по управление, предоставяне на концесии на черноморските плажове и отдаването им под наем от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) към Министерството на туризма (МТ).
С проекта на постановление се изменят и допълват Устройственият правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Устройственият правилник на Министерството на туризма.
 


Дата на откриване: 31.3.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 13.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари