Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г., изм., бр. 32 и бр. 100 от 2015 г.)

С РМС № 440/2015 г. за изменение и допълнение на РМС № 328/2012 г. Министерство на икономиката е определено за водещо ведомство за разработване на оперативната програма за изпълнение на Инициативата за малки и средни предприятия. Съответно с РМС № 422/2015 г. за изменение и допълнение на РМС № 792/2013 г., Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката е определена за управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.

Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“ 2014 – 2020 е одобрена от Европейската комисия на 12.10.2015 г.

С оглед на гореизложеното е подходящо актуализиране на функциите на ГД ЕФК, уредени в чл. 30 от Устройствения правилник на Министерството на икономиката и привеждането им в съответствие с горните решения, чрез допълване на функциите на главната дирекция и с тези на управляващ орган на Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия” 2014-2020.


Дата на откриване: 1.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари