Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на образованието и науката, одобрена с Постановление № 103 на Министерския съвет от 2003 г.

Увеличеният размер на таксите е необходим за организирането и провеждането на процедурите за оценяване и одобряване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Измененията в член 3, алинея 2 се състоят във въвеждане на „познавателна книжка“ и увеличаване на размера на таксата за извършване на оценка на учебник за съответствието му с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала от 480 лв. на 600 лв., като таксата се отнася и за „познавателната книжка“.

В алинея 3 се въвежда „учебен комплект“ и такса за извършване на оценка за съответствие с държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала в размер на 975 лв.


Дата на откриване: 5.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари