Обществени консултации

Проект на Правилник на Фонд „Научни изследвания“

     Основните цели на проекта, които се представят са:

  • Фондът да преодолее проблемите от предходните години и да работи като съвременен Европейски научен фонд;
  • Създаване на ясно дефинирани, конкретни и устойчиви правила и процедури за работата на Фонда с разграничаване на управленските, административните и научно-експертните дейности, отстраняване на възможностите за влияние на органите за управление на Фонда върху оценителите на проекти и избягване на практики, пораждащи съмнение за корупция;
  • Гарантиране на прозрачност в работата на Фонда пред обществото и научната общност чрез ясни процедури за мониторинг и оценка на изпълнението на проектите и периодично публично отчитане на резултатите от дейността;
  • Участие на водещите учени в страната в управлението и в оперативната работа на Фонда и създаване на условия за финасиране на най-добрите научни проекти чрез осигуряване на обективно оценяване на проектните предложения от компетентни и независими оценители с широко участие на оценители от чужбина;
  • Отразяване на спецификата на конкурсите на Фонда по отношение на Регламента за държавни помощи.


Дата на откриване: 5.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари