Обществени консултации

Проект на Закон за независимия финансов одит

С проекта за нов Закон за независимия финансов одит се постига хармонизиране на българската нормативна уредба, регламентираща дейността на регистрираните одитори при изпълнението на финансов одит и свързаните с одита услуги, с изискванията, произтичащи от Директива 2006/43/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и на консолидираните отчети, изменена с Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. (Директива 2014/56/ЕС), както и Регламент (ЕС) № 537/2014 на Европейския Парламент и на Съвета от 16 април 2014 година относно специфични изисквания по отношение на задължителния одит в предприятия от обществен интерес (Регламент (ЕС) № 537/2014).


Дата на откриване: 7.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари