Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Втори национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки

Вторият национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки е разработен от Министерството на образованието и науката в качеството му на национален координатор по взаимното признаване на професионалните квалификации. Планът е част от процеса на транспонирането в българското законодателство на Директива 2013/55/ЕО на ЕП и на Съвета от 20.11.2013 г. за изменение на Директива 2005/36/ЕО относно признаването на професионалните квалификации и съгласно Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет СОМ (2013) 676 от 02.10.2013 г. за оценка на националните разпоредби относно достъпа до професии.

Във Втория национален план за действие за взаимна оценка на регулираните професии в държавите членки са включени регулираните професии във втория клъстър, определен от Европейската комисия в сектори „Здравни и социални услуги", „Образование", „Развлекателни услуги", „Финансови услуги", „Мрежови услуги", „Публична администрация и отбрана", „Селско и горско стопанство и минодобив", „Туризъм" и „Други услуги".

С приемането на Плана и реализирането на предложените мерки и действия се очаква подобряване и улесняване на достъпа до професиите, насърчаване на свободното движение на специалисти, увеличаване на мобилността, гарантиране на по-ефикасно и прозрачно признаване на професионалните квалификации.


Дата на откриване: 11.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 24.4.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари