Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на Постановление № 190 от 22 юли 2015 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ за периода от 2014г. до 2020г. (Обн. ДВ. бр.57 от 2015г.)

Проектът предвижда разходите за възнаграждения на служителите от други структури и звена, които подпомагат отговорния и одитния орган и изпълняват функции, свързани с контрол на средства по фонд "Убежище, миграция и интеграция" и Фонд "Вътрешна сигурност" за програмния период от 2014 г. до 2020 г. , да се възстановяват от техническата помощ по двата фонда.

Очакван резултат е целесъобразно разходване на средствата по линия на техническа помощ при спазване на принципа за добро финансово управление.


Дата на откриване: 22.4.2016 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 5.5.2016 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари